قال الصادق:اَلمُرُوَّةُ فی السَّفَرِ ... کَثرَةُ المِزاحِ فی غَیرِ ما یُسخِطُ اللهَ . (بحارالانوار ، ج 73 ، ص 266 – وسایل الشیعه ، ج 8 ، ص 478 ، 480)

از مردانگی در سفر این است که انسان ، مزاح کند (و به وسیله جملات شادی آفرین ، همراهانش را شاد سازد.) البته نباید (سخنش به گناه آلوده شود مانند:دروغ ،غیبت ،تهمت ،استهزاء ،تحقیر دیگران و ... که) موجب غضب خداوند گردد .

قال الصادق : مَن صَحِبَ اَخاهُ المُؤمِنَ فی طَریقٍ فَتَقَدَّمَهُ فیهِ بِقَدرِ ما یَغِیبُ عَنهُ بَصَرُهُ فَقَد ظَلَمَهُ . (بحارالانوار ، ج 73 ، ص 275)

هر کس با برادر مؤمنش همسفر شود و به قدری از او جلو بیفتد که او را نبیند (و به همین اندازه او را نگران سازد) به او ظلم کرده است .

عَنِ المُفَضَّلِ بنِ عُمَرَ قالَ: دَخَلتُ عَلَی اَبی عَبدِاللهِ (ص) فَقالَ: مَن صَحِبَکَ؟ قُلتُ: رَجُلٌ مِن اِخوانی قالَ:فَما فَعَلَ؟ قُلتُ: مُنذُ دَخَلتُ المَدینَةَ لَم اَعرِف مَکانَهُ فَقالَ لی: اَما عَلِمتَ اَنَّ مَن صَحِبَ مُؤمِناً اَربَعینَ خُطوَةً سَأَلَهُ اللهُ عَنهُ یَومَ القیامَةِ . (بِحارُالاَنوار ، ج 73 ، ص 275)

مفضل می گوید:خدمت امام صادق (ع) رسیدم امام از من سؤال کردند چه کسی همسفرت بود؟ عرض کردم یکی از برادران دینی ام حضرت فرمود: پس چه شد؟ عرض کردم از زمانی که وارد شهر شدیم نمی دانم کجا رفته است. حضرت فرمودند آیا نمی دانی اگر کسی با مؤمنی چهل گام همراه باشد خداوند از او دربارۀ آن مؤمن در قیامت سؤال می نماید .


الغِناءُ مِمّا أوعَدَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَیهِ الّنارِ . (میزان الحکمة ، ج 7 ، ص 305)

امام صادق (ع) فرمود: به شنونده غناء (موسیقی حرام) ، وعدۀ آتش جهنم داده شده است.


طَلَبتُ نُورَ القَلبِ فَوَجَدتُهُ فی التَّفَکُّرِ وَ البُکاءِ وَ طَلَبتُ الجَوازِ عَلَی الصِّراطِ فَوَجَدتُهُ فی الصَّدَقَةِ وَ طَلَبتُ نُورَ الوَجهِ فَوَجَدتُهُ فی صَلاةِ اللَیلِ . (مستدرک الوسائل ، ج 2 ، ص 357)

از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: چون نورانیت قلب را خواستم ، آن را در تفکر و گریه یافتم و چون عبور از پل صراط را خواستم ، آن را در پرداخت صدقه یافتم و چون نورانیت چهره را خواستم ، آن را در نماز شب دیدم. (پس اولین قدم برای نورانیت قلب تفکر و پس از آن گریه از خوف خداوند متعال است).